<optgroup id="zhmiw"></optgroup>
<code id="zhmiw"></code>
<meter id="zhmiw"></meter>
  <meter id="zhmiw"></meter>
  <mark id="zhmiw"><ol id="zhmiw"></ol></mark>
  1. <mark id="zhmiw"><u id="zhmiw"><source id="zhmiw"></source></u></mark>

  2. <meter id="zhmiw"></meter>
   <mark id="zhmiw"><u id="zhmiw"></u></mark>

   <small id="zhmiw"></small>

    
   閱讀新聞

   研究生院機構設置

   [日期:2018-12-11]
   機構及職務 人員  電話  辦公室 郵箱
   研究生院 院長(學科辦常務副主任) 張玉柱

   0471-7383468

   0471-4393230

   創業樓315室 nsdzyz@imnu.edu.cn
   研究生院 副院長 滿達

   0471-7383929

   0471-4392092

   創業樓311室 mandaji@imnu.edu.cn
   研究生院 副院長 邰金寶

   0471-7383930

   0471-4392092

   創業樓311室 tjbnm@imnu.edu.cn
   綜合辦公室 主任 斯琴滿都呼

   0471-7383469

   0471-4393150

   創業樓305室 ygbds@imnu.edu.cn
   綜合辦公室 郭小青

   0471-7383469

   0471-4393177

   創業樓305室 nmgxq@imnu.edu.cn
   招生辦公室 副主任 張健楠

   0471-7383932

   0471-4393213

   0471-4393371

   創業樓307室 zjnnm@imnu.edu.cn
   招生辦公室 副主任 楠玎

   0471-7383932

   0471-4393213

   0471-4393371

   創業樓307室 twnanding@imnu.edu.cn
   培養辦公室 主任 范磊

   0471-7383934

   0471-4393177

   創業樓309室 fanlei@imnu.edu.cn
   公共教學部 主任 劉志國

   0471-7383934

   0471-4393177

   創業樓309室 liuzg@imnu.edu.cn
   學位辦公室 主任 張海玉

   0471-7383935

   0471-4393150

   創業樓309室 yjscpyk@imnu.edu.cn
   學位辦公室 韓燕

   0471-7383934

   0471-4393177

   創業樓309室 hanyan@imnu.edu.cn
   專業學位辦公室 主任 劉珺

   0471-7383935

   0471-4393150

   創業樓309室 yjscxwk@imnu.edu.cn
   學位點管理辦公室 主任 閆春梅

   0471-7383933

   0471-4393150

   創業樓305室 xkjs@imnu.edu.cn
   • 閱讀次數
   [ 1 2 3 4 ]

   相關新聞      
   32张牌九牌的大小顺序